nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 - 2017-05-02
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(II.14.) önkormányzatai rendelet módosításáról

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. §


Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:
összesen 1.430.835 Ft, tudomásul veszi, s fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen

1.430.835 Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 94.348 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.336.487 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:2.§


A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzata 350.000 Ft-tal megnövelésre került, jóváhagyja.3. §


/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017./II.14./ számú önkormányzati rendelet


4. §


  1. Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul.


 5. §


E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
90 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!