nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-20 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és a (2) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

                 a. 1.260.806 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                 b. 1.375.081 ezer Ft költségvetési kiadással és

                 c. 114.275 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 25.158 ezer Ft a működési hiány és 89.117 ezer Ft a felhalmozási hiány.”


2.§


(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.


3 .§


(1)   A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.


4.§


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. április 19.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_6_melléklet_10_2017
517.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!