nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ásotthalom Községi Önkormányzat 15/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-21 - 2019-05-14
Ásotthalom Községi Önkormányzat 15/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete
a Back Kápolna (Szent Erzsébet Kápolna) helyi védelem alá helyezéséről

Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

___________________________________________________________________________


1.§ Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Back Kápolna (Szent Erzsébet Kápolna) kivett templom épületet helyi, egyedi védelem alá helyezi.


2.§ (1) A védelem rövid indokolása: Back Kápolna (Szent Erzsébet kápolna), 1937-ben állította Back Bernát szegedi malomtulajdonos, Czike Gábor terve alapján. A kápolna vakolatlan, szürke téglaépület előterében különlegesen részlet gazdag, fából készített parabolaívekkel.

(2) A védett érték helye: 6783 Ásotthalom, 55. számú főút mellett, 36. kilométerkőnél.

(3) A védett érték helyrajzi száma: Ásotthalom, külterület 0556/3. hrsz-ú ingatlan

(4) A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus kápolna.

(5) A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem az építmény egészére.


3.§ A templom helyi, egyedi védelmének biztosítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, valamint a Ásotthalom Községi Önkormányzatnak a helyi építési szabályzatról szóló 16/2006. (VII.10.) önkormányzati rendeletének a helyi építészeti értékekről szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Ásotthalom, 2014. május

Toroczkai László                                                   dr. Turbucz Marietta Judit  

  polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve: 2014. május 20.dr. Turbucz Marietta Judit

               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!