nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-11 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

489 107  E Ft

Költségvetési bevétellel543 455  E Ft

Költségvetési kiadással


14 873  E Ft

 maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.  mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2 ,6.3 , 7.1, 7.2  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

 (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lengyelné Bús Zita s.k.

jegyző

Hajdú Istvánné s.k.

polgármesterA rendelet kihirdetve: 2016. május 10.

Lengyelné Bús Zita

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
374 KB
zársz.rend.
915.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!