nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-16 - 2019-06-27
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

  9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata

2018. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2018. évi teljesítését
1.926.469

E Ft 

költségvetési bevétellel,
2.542.241

E Ft 

finanszírozási bevétellel,

336.182

E Ft 

személyi juttatással,
72.148

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

429.882

E Ft 

dologi kiadással,
294.454

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,


798.192

E Ft 

felhalmozási kiadással,

866.154

E Ft 

finanszírozási kiadással,


hagyja jóvá az 1-19. mellékletek szerinti tatalommal.(2)

Az Önkormányzat és intézményei

a) 2018. évi költségvetési maradványát

1.671.698

E Ft-ban


b) a sajátos elszámolások kötelezettségeivel helyesbített maradványát

1.605.634

E Ft-ban


c) a felhasználható (pénzeszköz) maradványát1.605.634

E Ft-ban


állapítja meg.


(3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából

eredő visszafizetési kötelezettséget 141 E Ft-ban hagyja jóvá.

 2.§ Az Önkormányzat 13. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt maradványa 85.156 E Ft.

  

  


3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.

4.§  Elrendeli a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint.

5. §  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


     Dr. Szabó Tibor                                                                                                         Miklósné Pető Rita

         polgármester                                                                                                                  aljegyző
Kihirdetve: 2019. május 15.                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                                                                     aljegyző

                   


               
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
968.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!