nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014 (XII.1..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-12-02 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014 (XII.1..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II. 12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 268.836 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”


2.§ A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  működési célú támogatásértékű bevétel    144.192 e Ft,
b) közhatalmi bevétel    41.546 e Ft
c) működési bevétel,    18.640 e Ft
d) felhalmozási bevétel    12.500 e Ft
e) támogatás értékű működési     18.484 e Ft
f) felhalmozási célú támogatás    3.573 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele    8.719 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele    11.182 e Ft
i) Hitel felvétel    10.000 eFt

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     268.836 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:    241.581 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:    27.255 e Ft.”


3.§ A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    226.220 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     114.309 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     27.973 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     62.935 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     13.504 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    7.499 e Ft
b) felhalmozási költségvetés    30.866 e Ft
      ba) beruházások                                                                                                                            7.578 e Ft
      bb) felújítások                                                                                                                             20.288 e Ft
      bc ) egyéb felhalmozási célú kiadás    3.000 e Ft
 c ) kölcsönök    10.0000 e Ft
 d) tartalékok, pénzmaradvány    1.750 e Ft

(2)     Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    268.836 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”


4.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetés főösszegét 64.783 ezer forintban állapítja meg.


5. § A rendelet 10.§  helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                 55.711 e Ft
b) működési bevétel,                                                                                                                               287 e Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből                                     2.514 e Ft
d) működési célú támogatásértékű bevétel                                                   4.871 e Ft
e) pénzmaradvány igénybevétele                                                                                                  1.400 e Ft”


6.§  A rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                                                                                                                        64.613 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                              43.175 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                             10.909 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                      10.529 e Ft
b) felhalmozási költségvetés                                                                                                        170 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                   170 e Ft”


7.§ A rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.976 ezer forintban állapítja meg.”


8. § A rendelet 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
         a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás         41.914 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) működési bevétel     1.062 e Ft”


9. § A rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

    „A költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:    42.876 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     28.887 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     7.909 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     6.080 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     0 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:     0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:    100 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszközök    100 e Ft”


  10. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


11. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


12. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


13. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


14. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


15. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


16. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


17. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.


18. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-8. melléklet
124.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!