nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-29 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Öttömös községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

  1. A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

343 438 522 Ft-ban

b) kiadási főösszegét

180 539 625 Ft-ban


állapítja meg.

  1. A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

170 042 921 Ft-ban

b) a felhalmozási célú bevételeket

173 395 601 Ft-ban

c) a működési célú kiadásokat

 142 005 981 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadásokat

38 533 644 Ft-ban


állapítja meg.


(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) ingatlan beszerzés                                                                                            1 100 000 Ft

b) számítástechnikai eszköz beszerzés                                                                 7 148 349 Ft

c) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tanyagondnoki szolgálat)                         1 550 416 Ft

d) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)                                  17 758 764 Ft


(5) Az önkormányzat felújítási kiadásai:

a) iskolai sportpálya felújítása                                                                              1 802 130 Ft

b) tanyavillamosítás                                                                                             7 764 196 Ft


(6) Az Önkormányzat 2017. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi alaptevékenységének szabad maradványát 27 904 201 Ft-ban állapítja meg. A maradvány-kimutatást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi eredmény-kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. 


8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül 9 fő,

b) engedélyezett létszám 11 fő,

c) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 39 fő.


9. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.


                         dr. Dobó István                                            Erdélyi-Nagy Renáta

                            polgármester                                                           aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 28.


                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
21.02 KB
2. számú melléklet
10.44 KB
3. számú melléklet
18.8 KB
4. számú melléklet
13.63 KB
5. számú melléklet
24.67 KB
6. számú melléklet
13.4 KB
7. számú melléklet
233.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!