nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 14/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-01 - 2019-11-03
Tiszacsege Város Önkormányzata 14/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják Tiszacsege Város lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való alkotmányos jogát. Egyúttal meghatározza az üzletek éjszakai – hétvégi nyitva tartásának (23.00- 06.00 óra között) szabályait.


2. §


A rendelet hatálya Tiszacsege Város közigazgatási területén működő, működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.


3. §


(1) Az üzletek a szálláshely szolgáltatást is nyújtó vendéglátó egységek kivételével, Tiszacsege Város közigazgatási területén 23.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva. Eltérő nyitva tartást engedélyezni nem lehet.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az alábbi eseményeknek és alkalmaknak helyt adó üzletekre:

a) húsvét (vasárnap, hétfő)

b) május 1.

c) pünkösd (vasárnap, hétfő)

d) augusztus 20.

e) karácsony

f) Esküvők

g) az önkormányzat és intézményeinek rendezvényei

h) családi rendezvények.


(3) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 23 órától az azt követő év január 1-jén 06 óráig.


4.§


(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet.


(3) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre is alkalmazni kell.


(4) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását a rendelettel összhangban, a hatályba lépéstől számított 30 napon belül újra meg kell határozni és azt a nyilvántartásba vétel céljából a jegyzőhöz be kell jelenteni.


Tiszacsege, 2018. június 28.                         Szilágyi Sándor                                                                                   dr. Bóné Mónika

                           polgármester                                                                                              jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!