nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016 (XII.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016 (XII.23.) Ör. számú rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról következő rendeletet alkotja:


1.§

A R. kiegészül a következő 1/A § szakasszal:


„Illetményalap

1/A §

Az illetményalap összege 2017. évben 42128,5 Forint.”


2. §

A R. 2. §-a az alábbiakra módosul:


„Illetménykiegészítés

2.§

(1) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2017. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2017. évben a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.”


2. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!