nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 6/2015.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról a következőket rendeli el:


1.§A 6/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hegyiné Böröcz Adél Sandl Zoltán

jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve:

Marcaltő, 2016. szeptember 30.
Hegyiné Böröcz Adél

jegyző1.sz melléklet


2016. október 1-től érvényes étkezési térítési díjakAz étk. formája: nyersa.norma: rezsi int.térítési díj személyi térítési díj:


/ a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák /


Marcaltői óvodások

Óvodás ebéd 281,- 189,- 700,- 511,-

Óvodás tízórai 133 ,-

/Óvodás uzsonna 97 ,-

511,-


tagóvoda

Óvodás ebéd 281,- 189,- 567 ,- 378,-

/Óvodás uzsonna 97,-

378,-


Iskolás ebéd 401,- 149,- 550,- 401,-
Az étk. formája: nyersa.norma: rezsi int.térítési díj önk.tám. térítési díj:


/ a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák /Szociális étkeztetés 280,- 345,- 625,- 220,- 405,-


Szociális étkeztetés 280,- 345,- 625,- 220,- 405,-

(Ingyenes kiszállítással )


Vendég ebéd 280,- 345,- 625,- - 625,-


Vendég ebéd féladag 140,- 180,- 320,- - 320,-


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!