nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) rendelet módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el


1.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2016.(II.15.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 52.393.265 Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 52.393.265 Ft-ban állapítja meg.”


2.§.

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2016.(II.15.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat a kiadások között 12.198.571 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2016.(II.15.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 8 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

- Önkormányzat 2 fő

- a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 fő (8 órás)

állapítja meg a képviselő-testület.”


4.§.

A R. 1,2/1.,2/2.,4.,6.;7.,8.1.1. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1.,,2/1.,2/2.,4.,6.;7.,8.1.1. sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Hegyiné Böröcz Adél Fintáné Dóra Mária

jegyző polgármester


A rendelet kihirdetve:

Malomsok, 2017. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mód.kv.rendelet mellékletei
71.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!