nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-25 - 2016-02-25
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.24.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
176.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!