nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-05-06 - 2017-05-07
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(II.22.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.22.) Ör. számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                       1.§

A R. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2016. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 844.840 e Ft, valamint
összevont kiadási főösszegét 844.840 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú mellékletek szerint.”


                                                                       2.§

A R. 3., 4., 5. §-ban jelölt 2.,3./a, 3./b, 4., 6., 7./a, 7./b,  számú mellékletek helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  számú mellékletei lépnek.


                                                                       3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Ebes, 2017. április 26.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
8.66 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!