nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-02-23 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2014. (XI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL


Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:


1.§


A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 45. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 45.§ A képviselő tiszteletdíja 38.000 Ft/hó.”


2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!