nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló, 2011.. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi bevétele 86.243 e

forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.; 1.1/a; 1.1/b számú mellékletek tartalmazzák.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi kiadásait 62.574 e. forintban állapítja

meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. , 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3. 4. számú melléklet tartalmazza.3.§


(1) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza


(2) A 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a 6. számú

mellékletben található.


4.§


(1) A Képviselőtestület a 2016.évi pénzmaradványt 23.669 e. forintban határozza meg,

az 7.sz melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pénzmaradvány a 2017. évi

bevételek között szerepel.


5.§


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, az egyéb állami pénzalapokkal, valamint a helyi önkormányzatok általános és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal való elszámolást a 8. számú melléklet jeleníti meg.

6.§


Az önkormányzat Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközei, forgóeszközei és pénzeszközei összesen 123.089 e Ft volt 2016. december 31-én. Ezek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat 2016. év végi adósságállománya a 10. számú, 2016. évi pénzeszközeinek változása pedig a 11. számú mellékletben szerepel.


8.§


A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása a

jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

történt.9.§.(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete, valamint a Egyházaskesző

község Önkormányzat 2015 évi zárszámadásáról és pénzmaradvány

jóváhagyásáról szóló 6/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete.
Hegyiné Böröcz Adél Lendvai Jánosné

jegyző polgármester


Kihirdetve: Egyházaskesző, 2017. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszám.rendelet mellékletei
178.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!