nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-12 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Marcaltő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 15.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:


(8) A fűtési szezonban ( október 01-től március 31-ig) az átmeneti anyagi gondokkal küzdő személyek támogatására - kérelemre - rendkívüli települési támogatásként 1 m3 aprított, tüzifa adható természetbeni támogatásként. A tüzifa bekerülési költsége legfeljebb 16.500,-Ft.”


2.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Sandl Zoltán Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. december 12.


Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!