nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öttömös Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. § 


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa létesített és fenntartott önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervére a Polgármesteri Hivatalra.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

112 659 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét

109 903 e Ft-ban


állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

112 659 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat

 104 052 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadásokat

8 449 e Ft-ban

d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat

- 2 598 e Ft-ban


állapítja meg.


(4) Az Önkormányzat 2013. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 15 383 e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlaglétszám közfoglalkoztatottak nélkül  14 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a Rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának egyeztetését a Rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi központi költségvetésből származó forrásainak elszámolását a Rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §


Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.


                         dr. Dobó István                                                      Fődi Anita

                            polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.                                                                                                         Fődi Anita

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
36 KB
2. számú melléklet
29.5 KB
3. számú melléklet
33 KB
3_1. számú melléklet
24 KB
4. számú melléklet
21 KB
5. számú melléklet
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!