nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2017 (IX.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2017 (IX.4.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §


Általános Rendelkezések


Területi hatály:  A rendelet területi hatálya Tiszacsege Város közigazgatási területére terjed ki.

Személyi hatály: A rendelet személyi hatálya kiterjed a Tiszacsege Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség körében önálló orvosi tevékenységet végző orvosokra, azaz háziorvosokra, a házi gyermekorvosra, a fogorvosokra. Kiterjed továbbá a védőnőkre, az ügyeleti ellátásban résztvevő megbízottakra, az iskola-egészségügyi orvosra és bölcsőde orvosra.

Tárgyi hatály:  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a házi orvosi ellátásra, házi gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, ügyeleti ellátásra, védőnői ellátásra, iskola-egészségügyi ellátásra, bölcsőde orvosi ellátásra.

Önálló orvosi tevékenység: A területi ellátási kötelezettség körében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos és a fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás.


2. §

az egészségügyi alapellátási körzetek


(1)  Háziorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén két körzetben folytatható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2)  Házi gyermekorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható.


(3)  A fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás két körzetben folytatható. Az egyes fogorvosi körzetekhez tartozó utcákat jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4)  Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén Tiszacsege Város Önkormányzata által szervezett 4066 Tiszacsege, Fő u. 42. szám alatti Orvosi ügyelet keretében történik. 


(5) Védőnői ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén két körzetben folytatható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(6)  Iskola-egészségügyi ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik.


(7) A bölcsőde orvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik. A körzetbe a település 0-2 éves korú lakossága tartozik.


(8)  A vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok értelmében és az azokban foglalt kereteken belül – a betegnek/biztosítottnak garantált azon jogát, melynek értelmében az ellátást végző orvos megválasztásában dönteni jogosult – az alapellátási körzetek jelen rendelet általi megállapítása nem érinti.


3. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2017. szeptember 4.Csatolmányok

Megnevezés méret
2_melléklet_23_2017
76.83 KB
3_melléklet_23_2017
81.95 KB
1_melléklet_23_2017
184.44 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!