nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2014-01-30 - 2015-02-01
Dudar Község Önkormányzata
3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról

A szociális ellátások és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 114. §, 115. §. (1-3) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a dudari Önkormányzati Melegkonyháról igénybevett étkeztetésekre terjed ki.

Az étkezési térítési díj

2. §.(1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete, az Önkormányzati Melegkonyháról igénybevett étkezésekre a térítési díjat az igényjogosultság jellegétől és az étkezési ellátás teljességétől függően differenciáltan, az alábbiak szerint állapítja meg.


(2) Diák (gyermek) élelmezés:

a.) az óvodai intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 1. melléklete, előállítási költségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza,

b.) az iskolai intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 3. melléklete, térítési díját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A munkahelyi étkeztetés térítési díját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az éttermi vendéglátás melegkonyha kapacitásának kihasználására, létrehozott térítéses étkezés térírtési díját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) A szociális ellátásban részesülők étkezés igénybevételének térítési díját a rendelet 7. melléklete, a szociális étkezési norma alap térítési díját a rendelet 8. melléklete, egyéni térítési díj megállapításának módját a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(6) A szociális ellátásban részesülők az alap térítési díjból a rendelet 8. melléklete szerinti módon számított térítési díj fizetésére kötelesek.


(7) A szociális étkezési normatíva éves összege: 55.360 Ft.


3.§. (1) Ez a rendelet 2014. január 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. február 1. napjától kell alkalmazni ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési tagintézményében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet.


(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Szafner József                                    Tóth Edina Kitti

jegyző                                     polgármester


A rendelet kihirdetése 2014. január 28-án megtörtént.


Szafner József

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
12.69 KB
2. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
12.26 KB
3. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez Iskolai intézmé
11.3 KB
4. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
11.52 KB
5. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
10.97 KB
6. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
11.18 KB
7. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
10.95 KB
8. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
11.27 KB
9. melléklet Dudar Község Önkormányzat 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletéhez
11.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!