nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-22 - 2019-11-30
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete
a Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítéséről

Újkenéz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2019. (III.21.) számú rendelete


A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítéséről


Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


E rendelet hatálya a Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2.§


A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét a tárgyévre


a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye       20 %-ának

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye                 20 %-ának


megfelelő mértékű illetménykiegészítés illeti meg.3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezései 2019. január 1. napjától 2019. november 30. napjáig érvényesek.


A rendelet kihirdetve: 2019. március 22.Dr. Kósáné Fuder Laura

        aljegyző
                                                                                      Vass Attila nevében és megbízásából:


 Dicső Zoltán                                                                                Dr. Kósáné Fuder Laura

polgármester                                                                                         aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!