nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-01-01 -tól
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület az illetékességi területén bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját.


2. §

Az adó évi mértéke:

a) belterületi lakásonként, építményenként: 5 000 Ft,

b) külterületi adótárgyanként, valamint belterületi telkenként és lakásbérleti jogonként: 5 000 Ft.


3. §


A magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítésére kell felhasználni.


4. §


(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.


(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2002. (XI.25.) Ktr. sz. rendelet, valamint azt módosító 9/2004. (IV.29.) rendelet, a 13/2005. (X.27.) rendelet, a 18/2006. (XII.25.) rendelet és a 13/2008. (XII.01.) rendelet.                                           Bata Ferenc                                                                           Gárgyán István

                                          polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2011. december 22.


                                                                                                                                         Gárgyán István

                                                                                                                                                  jegyző


                          


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!