nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-22 - 2019-03-23
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. mellékletének 1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. március 20.


Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!