nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016 (XI.23..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-24 - 2016-11-25
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016 (XI.23..) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelete

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

___________________________________________________________________________

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

___________________________________________________________________________


1.§ Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 7/B §-al egészül ki:


„A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes közterületi magatartások


7/B. § Tilos közterületen


a) a müezzin tevékenysége, mivel alkalmas a köznyugalom zavarására, továbbá alkalmas arra is, hogy a helyi lakosság körében félelmet, riadalmat és megbotránkozást keltsen,

b) az egész testet és fejet, valamint részben vagy teljes egészében az arcot is elfedő burka, nikáb és csador, valamint a teljes testet fedő fürdőruha, ide értve az úgynevezett burkini viselése,

c) bármilyen olyan jellegű propaganda-tevékenység megvalósítása, amely a házasság intézményét nem az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően egy férfi és egy nő között létrejött életközösségként mutatja be, ide értve bármilyen közterületi akciót, kiemelten a performanszokat, demonstrációkat, plakát-, röplap- és hangreklámokat,


d) bármilyen olyan jellegű propaganda-tevékenység megvalósítása, amely megsérti az Alaptörvényt azzal, hogy a családi kapcsolat alapjaként nem a házasságot, illetve a szülő-gyermek viszonyt ismeri el, ide értve bármilyen közterületi akciót, kiemelten a performanszokat, demonstrációkat, plakát-, röplap- és hangreklámokat.” 


2.§ A Rendelet 6.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

“(3) Tilos élelmiszert, palackozott italt árusító üzletek bejáratának 10 méteres körzetében szeszesitalt fogyasztani.”


3.§ E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.          


Ásotthalom, 2016. novemberToroczkai László                                                             dr. Turbucz Marietta Judit

    polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetve: 2016. november 23.dr. Turbucz Marietta Judit

               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!