nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somlóvecse Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2014 (XII.1.)
Hatályos:2015-01-01 -tól
Somlóvecse Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2014 (XII.1.)
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete A helyi iparűzési adóról

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról


Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §. (1) Somlóvecse Község Önkormányzata helyi iparűzési adót vezet be.


  (2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlára kell megfizetni:

  11748045-15427384-03540000 Iparűzési adó
  2. Helyi iparűzési adó


  2.§ (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a
  (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó naptári naponként kerül megállapításra,
  melynekösszege:   5000 Ft/nap.


  3. Záró rendelkezések
  3. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 10/1998. ( XII.15.) önkormányzati rendelete.
  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!