nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      (1)       A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi                         költségvetési beszámolóját

                        a)         361.759 ezer Ft tárgyévi teljesített költségvetési bevétellel,

                        b)         376.127 ezer Ft tárgyévi teljesített költségvetési kiadással,

                        c)         14.368 ezer Ft költségvetési hiánnyal,

                        d)        21.088 ezer Ft nyitó pénzkészlettel,

                        e)         8.121 ezer Ft záró pénzkészlettel

                        hagyja jóvá.

            (2)       A működési célú bevétel 299.839 e Ft, melyből

                        a)         önkormányzatok költségvetési támogatása 142.710 e Ft,

                        b)         támogatásértékű bevételek 41.883 e Ft,

                        c)         közhatalmi bevételek 66.680 e Ft,

                        d)        működési bevételek 30.415 e Ft,

                        e)         egyéb működési célú pénzeszközátvétel 1.171 e  Ft,

                        f)         előző évi pénzmaradvány igénybevétel 16.390 e Ft,

                        g)         működési célú likvid hitel felvétel 0 e Ft.

            (3)       A működési célú kiadás 294.755 e Ft, melyből

                        a)         a személyi juttatások kiadásai 80.470 e Ft,

                        b)         a munkaadókat terhelő járulékok 19.359 e Ft,

                        c)         a dologi kiadások 70.062 e Ft,

                        d)        az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.130 e Ft,

                        e)         támogatás értékű működési kiadás 113.734 e Ft,

                        f)         működési célú pénzeszközátadás 0 e Ft,

                        g)         a speciális célú támogatások 0 e Ft,

                        h)         az általános tartalék 0 e Ft,

                        i)          a céltartalék 0 e Ft,

                        j)          működési célú likvid hitel visszafizetése 0e Ft.

            (4)       A felhalmozási célú bevétel 81.372 e Ft, melyből

                        a)         felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19.800 e Ft,

                        b)         támogatásértékű felhalmozási bevételek 28.000 e Ft,

                        c)         támogatás értékű felhalmozási átvett pénzeszköz 30.510 e Ft,

                        d)        felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 3.062 e Ft.

            (5)       A felhalmozási célú kiadás 81.372 e Ft, melyből

                        a)         a beruházások összege 46.822 e Ft,

                        b)         a felújítások összege 6.550 e Ft,

                        c)         felhalmozási célú hitel tőketörlesztés 28.000 e Ft,

                        d)        felhalmozási célú hitel kamat 0 e Ft,

                        e)         felhalmozási célú tartalék 0 e Ft,

                        f)         felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 e Ft,   

                        g)         egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft,

                        h)         egyéb felhalmozási célú támogatások 0 e Ft.

            (6)       A hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési és                       felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.2. §      (1)       Az önkormányzat és intézményei címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

            (2)       Az önkormányzat bevételeit kiemelt jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

            (3)       Az önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

            (4)       Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

            (5)       Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait célonként az 5.

melléklet tartalmazza.

(6)       Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet tartalmazza.

(7)       Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8)       Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

            (9)       Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását a 9. melléklet                  tartalmazza.


3. §                             Az önkormányzatnak a 2014. évi költségvetési beszámoló leadásával egyidejűleg a             normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.


4. §      (1)       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            (2)       Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.                        (II. 6.) önkormányzati rendelet.                         Kecskés Gábor                                                           dr. Nagy Gábor

                            polgármester                                                                      jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Ságvár, 2015. május 4.


                                                                                                             dr. Nagy Gábor

                                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
884.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!