nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább 20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. szeptember hó 30. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!