nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(X.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(X.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017.  (X.30.) önkormányzati rendelete


a helyi népszavazás kezdeményezéséről
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A helyi népszavazás elrendeléséhez Sárisáp Község választópolgárai legalább 20 %-ának kezdeményezése szükséges.


2.§  Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.


  
            Kollár Károly                                                                      Takácsné Molnár Anikó

             polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. október 30. napján kihirdettem.

Sárisáp, 2017. október 30.


Takácsné Molnár Anikó

                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!