nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-22 - 2017-12-23
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)  pontjában  meghatározott  feladatkörében eljárva  a Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról a következőket  rendeli el:


  1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 14/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ)7. függeléke helyébe az e rendelet által meghatározott 7. függelék lép.

2. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2017. december 21.                                    Jobb Gyula  s. k.                                         Dr. Árva Helga s. k.

                                     polgármester                                                    jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 2017. december 1. napjától 2017. december 20. napjáig a Kulcsi polgármesteri Hivatalban kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés ideje alatt a rendelet-tervezettel kapcsolatos bejelentés, észrevétel nem történt.


A rendeletet  kihirdettem   2017. december  21.   napján.

                                                                                           Dr. Árva Helga    s. k.                          

                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
7. függelék
15.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!