nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 -tól
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése, 57. § (1) bekezdés c) pontja, 62. §-a, továbbá 116. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 147. § (1) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. § Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„5. § (3) Az étkezési támogatás mértéke:


2. § A R. 5. § (6) bekezdése hatályát veszti.


3. § E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépését követő napon  hatályát veszti.


Gyöngyöshalász, 2017. február 15.Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!