nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016(III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-03 -tól
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016(III.2.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1.§ Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet 10. § (7)-(8) bekezdése.


2.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Üveges István                                                                             Szarka Tamás

   Polgármester                                                                                       jegyző

  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!