nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-25 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. §


(1) E rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre (a továbbiakban: képviselő) terjed ki.


(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.


2. §


(1) A képviselő a tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért havonta bruttó 10 000 forint összegű tiszteletdíjra jogosult.

(2) A képviselő tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb a tárgyhónap utolsó napjáig.

(3) A tiszteletdíj megvonásának szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.


3. §


(1) A tiszteletdíjak számfejtéséről és kifizetéséről a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig gondoskodik.


4. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!