nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2017-06-05
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 545.951 ezer forintban állapítja meg.”


2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                      248.679 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 163.909 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                      12.374 e Ft

d) működési bevétel                                                                                        19.272 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               61.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                          39.756 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 540.951 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 467.935 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               443.772 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            249.890 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 52.902 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                   94.379 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 39.065 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                7.536 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            85.296 e Ft

ba) beruházások                                                                                         25.773 e Ft

bb) felújítások                                                                                            59.523 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                               16.883 e Ft

ca) tartalékok                                                                                               8.777 e Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                        8.106 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 544.082 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.869 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 25.773 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 59.523 e Ft-ban állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                     0 e Ft

b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                         284 e Ft

c) Települési támogatás                                                                                 20.300 e Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 10.962 e Ft

e) Köztemetés                                                                                                     443 e Ft

f) Családi támogatások                                                                                  7.076 e Ft”


4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 3.9968.777 e Ft többletben állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 8.777 e Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 122 főben állapítja meg.”


6. § Az Alaprendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.536 ezer forintban állapítja meg.”


7. § Az Alaprendelet 9. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                           40.826 e Ft

b) működési célú bevételek ÁHT-n belülről                                                      525 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                     53 e Ft

c) működési bevétel                                                                                          18 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       114 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.536 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.536 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 10. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                                 41.536 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                              27.500 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                   7.998 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                     6.038 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.536 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


9. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.”10. § Az Alaprendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 136.013 ezer forintban állapítja meg.”


11. § Az Alaprendelet 13. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                             131.813 e Ft

b) működési célú támogatás ÁHT-n belülről                                                          100 e Ft

c) működési bevétel                                                                                          3.810 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                            290 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 136.013 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 136.013 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”


12. § Az Alaprendelet 14. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               136.013 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                               82.212 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 21.985 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                   31.816 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 136.013 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


13. § Az Alaprendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 541.041 ezer forintban állapítja meg.”


14. § Az Alaprendelet 17. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                 248.679 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                            163.284 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  12.321 e Ft

d) működési bevétel                                                                                   15.444 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                  0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          61.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     39.352 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 536.041 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 463.025 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg.”


15. § Az Alaprendelet 18. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                          266.223 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                       140.178 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           22.919 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                              56.525 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            39.065 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                          7.536 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                       85.296 e Ft

      ba) beruházások                                                                                    25.773 e Ft

      bb) felújítások                                                                                      59.523 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                        189.522 e Ft

      ca) tartalékok                                                                                         8.777 e Ft

      cb) finanszírozás                                                                                 172.639 e Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                     8.106 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 539.172 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.869 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


16. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az Alaprendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.


17. § Ez a rendelet 2017.05.31 napján lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2017. május hó 31. nap                                                                                                   dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-16. melléklet
209.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!