nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Buj Község képviselő-testületének 4/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 -tól
Buj Község képviselő-testületének 4/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § Buj Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ (1) A rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.


3.§ (1) Hatályát veszti Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2017. (III.30.) rendelet.Buj, 2018. március 29.
Barta Miklós Ferenc                                                             Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 30-án.Dr. Németh Károly

            j e g y z ő


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!