nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
6/2016 (V.26..)
Hatályos:2016-05-27 -tól
6/2016 (V.26..)
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. ( II. 12. ) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. ( II. 12. ) számú rendelet módosításáról


Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. ( II. 12. ) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a a következő ( 2 ) bekezdéssel egészül ki:


A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontja szerinti települési támogatás megállapítását a polgármesterre ruházza át.


2. § A Rendelet 9. §-a  a következő ( 3 ) bekezdéssel egészül ki:


A Képviselő-testület az (1) bekezdés b)-g) pontjai szerinti települési támogatások megállapítását a polgármesterre ruházza át.


3. § A Rendelet 17/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítását a polgármesterre ruházza át.


4. § A rendelet 19. §-a  a következő (11) bekezdéssel egészül ki:


A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti ellátás megállapítását a polgármesterre ruházza át.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Vérteskethely, 2016. május 25.
                       Tóth János                                                                                   Dr. Cserhalmi Antal

                     Polgármester                                                                                             jegyzőKihirdetés napja: 2016. május 26.
                     Dr. Cserhalmi Antal

                                  jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!