nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.27.)
Hatályos:2016-05-28 -tól
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                      112 145 e Ft-ban,

        

       b)    kiadásainak főösszegét                       101 686 e Ft-ban,

       

      c)   a pénzmaradvány összegét                      10 459 e Ft-ban

             

  hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2. és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.


      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 3. és 3.1.  melléklet szerint fogadja el.3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§ (1)    A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszámadatokkal a 6.1.  és 6.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

     

 (2) A képviselő testület a 2015. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban az 1. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.


 (3) A képviselő-testület többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

       célok szerint, évenkénti bontásban 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

 (4) A képviselő-testület a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá6.§ (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 4.1., 4.2.,4.3.  és 4.4.   tájékoztató táblákban  foglaltak szerint  hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

    208 200  e Ft összegben hagyja jóvá.


7.§  A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7.  mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 5. tájékoztató tábla adatai  szerint  hagyja jóvá.

   

9 .§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

          az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló  3/2015.(II.28..) önkormányzati rendelete.

              Veinperlné Kovács Andrea sk.                                Feketéné Esztergályos Hilda sk.     

                            polgármester                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
1.99 MB
1.2 melléklet
1.95 MB
1.3 melléklet
1.87 MB
2.1 melléklet
970.79 KB
2.2 melléklet
728.75 KB
3. melléklet
14.03 MB
3.1 melléklet
3.81 MB
4. melléklet
280.13 KB
5. melléklet
440.01 KB
6.1 melléklet
2.07 MB
6.2. melléklet
895.41 KB
7. melléklet
491.45 KB
1 tábla
1.44 MB
2. táj.tábla
496.73 KB
3. táj. tábla
445.78 KB
4.1. táj. tábla
1.19 MB
4.2. táj. tábla
391.21 KB
4.3. táj. tábla
560.06 KB
4.4 táj. tábla
541.11 KB
5. táj. tábla
300.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!