nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény község képviselő testületének 8/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 - 2016-05-27
Herencsény község képviselő testületének 8/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1. Módosító rendelkezések


1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § (1) Az óvodakezdéssel járó kiadások enyhítésére való tekintettel óvodakezdéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: óvodakezdési települési támogatás) jogosult


a) az óvodai nevelést megkezdő gyermek, az óvodai felvételt követően, továbbá


b) a 2016/2017 – es óvodai nevelési évben aktív óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek.”


2. §


Az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § (4) Az óvodakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelem


a) a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermek esetében az óvodai felvételről szóló döntés közlését követően,


b) a 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermek esetében 2016. szeptember 1-jétől 2016. december 15. napjáig nyújtható be.”


3. §


Az önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„17. § (4) Az iskolakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelem 2016. szeptember 1-jétől 2016. december 15. napjáig nyújtható be.”


4. §


Az önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésében a „2015/2016 – os” szövegrész helyébe a „2016/2017 – es” szövegrész lép.
2. Záró rendelkezések


5. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!