nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 611.035 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                            272.189 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       208.771 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               11.801 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 26.266 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            22 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         14.700 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                75.612 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                          1.674 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 600.896 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 578.097 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiadásait 579.384 e Ft-ban állapítja meg.


5. §  (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       514.011 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                        270.875 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        59.145 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                             115.820 e Ft

   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            55.946 e Ft

   ae) egyéb működési célú kiadások                                                        10.573 e Ft

   af) elvonások és befizetések                                                                   1.652 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    57.986 e Ft

   ba) beruházások                                                                                    45.620 e Ft

   bb) felújítások                                                                                       12.366 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                       7.387 e Ft

   ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    7.387 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 577.767 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.617 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 45.620 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 12.366 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Aktív korúak ellátásai: 8.347 e Ft,

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: 12.904 e Ft,

c) Egyéb szociális pénzbeli ellátások: 25.344 e Ft,

d) Elhunyt személyek hozzátartozóinak ellátása: 420 e Ft,

e) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások: 259 e Ft,

f) Köztemetés: 721 e Ft,

g) Családi támogatások: 7.951 e Ft


(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 116 főben állapítja meg.


(3) A részletes létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.


7. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési teljesítési bevételi főösszegét 44.476 ezer forintban állapítja meg.


8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


a) központi irányító szervi                                                                       43.943 e Ft

b) működési bevétel                                                                                        85 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   448 e Ft


(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 44.476 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 44.476 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A hivatal 2015.évi költségvetésének bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


9. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési teljesítési kiadási főösszegét 44.363 ezer forintban állapítja meg.


10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                         44.363 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                          29.755 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          8.404 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                                 6.204 e Ft


(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 44.363 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


11. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.


12. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 125.291 ezer forintban állapítja meg.


13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


a) központi irányító szervi támogatás                                                     111.949 e Ft

b) működési bevétel                                                                                 11.626 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                1.716 e Ft


(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 125.291 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 125.291 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az óvoda 2015.évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


14. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési teljesített kiadási főösszegét 125.001 ezer forintban állapítja meg.


15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) működési költségvetés                                                                       124.565 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                          73.223 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        20.439 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                               30.903 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              436 e Ft

   ba) beruházási kiadások                                                                             436 e Ft


(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 125.001e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


(3) Az óvoda 2015.évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza


16. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 597.160 ezer forintban állapítja meg. Ebből:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                            272.189 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       208.746 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               11.774 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 14.607 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            22 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    14.700 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                73.448 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                          1.674 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 587.021 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 523.712 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesített kiadási főösszegét 565.912 ezer forintban állapítja meg. Ebből:


a) működési költségvetés                                                                       336.127 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                                     167.897 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     30.302 e Ft

      ac) dologi kiadások                                                                            78.713 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         55.946 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                                       1.617 e Ft

      af) elvonások és befizetések                                                                1.652 e Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                    57.550 e Ft

     ba) beruházások                                                                                 45.184 e Ft

     bb) felújítások                                                                                     12.366 e Ft


c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   172.235 e Ft

     ca) finanszírozás                                                                               155.892 e Ft

     cb) ÁHT-n belüli finanszírozások megelőlegezése                              7. 387. e Ft

     cc) működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás   8.956 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 564.295 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.617 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


18. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


19. § Az összesített mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete, a maradványkimutatást a rendelet 13. melléklete, a költségek és megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


20. § Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.
                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. május hó 30. nap
                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-14. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez
382.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!