nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete
az átmeneti gazdálkodásról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit, hogy Ebes Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat teljesítsék és a gazdálkodás folyamatosságához a szükséges intézkedéseket megtegyék.


2. §.

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig marad hatályban.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!