nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-02-01 - 2017-02-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 35. § (1) bekezdésében továbbá a 143. § (4) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 2 §-a a következőkre módosul:


„2.§

(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj):             42.700.-Ft.

(2) Egy bizottságban tag képviselő tiszteletdíja:                              54.900.- Ft

(3) Több bizottságban tag képviselő tiszteletdíja:                            67.100.-Ft.

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja                                             85.400.-Ft.

(4) A bizottságok külső tagjainak tiszteletdíja:                                18.300.-Ft.”


2. §

Ez a rendelet 2017. február1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!