nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 - 2019-01-23
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete
az illetményalap megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 45.000,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2019. január havi illetmény elszámolásánál kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                       aljegyző


Kihirdetve: 2018. november 28.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!