nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-31 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

                                          

1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre illetménykiegészítést állapít meg a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.


2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre illetménykiegészítést állapít meg a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2017. január hó 30. nap                                                                                             dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!