nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-23 - 2017-03-24
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 18/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Tiszacsege Város Önkormányzatának a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 18/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A kibocsátó a talajterhelési díjat Tiszacsege Város Önkormányzatának a 10402465-00028890-00000003 számú Talajterhelési díj beszedési számlája javára köteles teljesíteni.”


2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azt követő napon pedig hatályát veszti.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!