nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 91. §-ában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítései

2.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását

a)    1.377.326 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b)   1.246.728 ezer Ft kiadási főösszeggel,

      hagyja jóvá.  

 (2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegét 1.377.326 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.328.817 ezer Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 48.509 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

 (3)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét 1.246.728 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.163.289 ezer Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 83.439 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. -  4. mellékletek szerint fogadja el.

(2)   A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)   A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-11. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4)   A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet, a szociális ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15.-34. melléklet szerint állapítja meg.

(2)   Az önkormányzat a 2015. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 35. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 36. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. mellékletek tartalmazza.


5.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát

4.198.601 ezer Ft összegben állapítja meg, az 47. és az 48. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 50. melléklet tartalmazza.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 49. mellékletek szerint állapítja meg.

(3)   A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi összes maradványát -127.043 ezer Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 32.994 ezer Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 94.049 ezer Ft összegben a 38. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2015. évi alaptevékenység összes maradványát a 39. mellékletben 366 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 854 ezer Ft.

(5)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2015. évi alaptevékenység összes maradványát a 40. mellékletben 858 ezer Ft - melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 2.626 ezer Ft.-, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványát 1.591 ezer Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenység maradványát az alaptevékenységhez használhatja fel.

(6)   A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi alaptevékenység összes maradványát a 41. mellékletben 315 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 263 ezer Ft.

(7)   A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2015. évi alaptevékenység összes maradványát a 42. mellékletben 248 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 13 ezer Ft.


6.§


(1)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz-változását az 43. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2015. december 31-i állapot szerint az 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 44. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések


7 .§


(1) E rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_51 melléklet
2.91 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!