nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőknek 2019. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről szóló 23/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására


Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. § A köztisztviselőknek 2019. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről szóló 23/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 3. § - a az alábbiak szerint módosul:


„3. § A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletményének 20 %-a.”


 
2.§ Ez a rendelet a 2019. április elsején lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Tiszacsege, 2019. március 27.                        Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

                          polgármester                                                                      jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!