nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata képviselő testületének 13/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-29 - 2014-11-30
Dudar Község Önkormányzata képviselő testületének 13/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014 (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.1.§Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014 (III.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselőtestület tagjainak névjegyzéke

Tóth Edina Kitti Polgármester

Szőcsné Dr. Nagy Ilona - alpolgármester

Balogh István – képviselő

Dégi István - képviselő

Jakab Balázs - képviselő

Jakab Gyula – képviselő

Kernuszné Janás Rita - képviselő


2.§Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014 (III.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


Az állandó bizottságok névjegyzéke

Ügyrendi Bizottság


Az ügyrendi bizottság elnöke Kernuszné Janás Rita képviselő,

tagjai Dégi István képviselő, és Jakab Gyula képviselő3§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Tóth Edina Kitti sk.                                                   Szafner József sk.

polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetve: 2014. november 28-n

Szafner József sk.

       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!