nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-20 - 2017-06-27
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

A rendelet célja


1. §


A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság életkörülményeinek, pihenéséhez, nyugalmához különösen az éjszakai (22.00 - 06.00 órák közötti) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása. 


A rendelet hatálya


2. §


(1)   A rendelet hatálya kiterjed a Tiszacsege Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletekre.


(2)   E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket

     kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b)  közoktatási intézményekben tartott rendezvényre,

c) lakodalmak, esküvők helyszíneire,

d) az Önkormányzat és a település bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által megtartott rendezvények helyszíneire.

e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.


Értelmező rendelkezések


3. §


Jelen rendelet alkalmazásában:

a)  vendéglátó üzlet: kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker. tv.) 2. § 27. pontja szerinti olyan üzlet, melyben az üzemeltető a Ker. tv. 2. § 30. pontja szerinti szolgáltatói tevékenységet végez (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, söröző, borozó, stb.),

b)  éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.


A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje


4. §


(1)   Tiszacsege Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek 23.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva.


(2)   Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről első fokon a Képviselő-testület dönt.


5. §


(1)  A Képviselő- testület  az eltérő nyitva tartást meghatározott időpontra vagy határozatlan időre engedélyezheti.


a)    Amennyiben a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban egy éven belül a vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett lakossági panasz, vagy bejelentés, és

b)    vállalja, hogy az eltérő nyitva tartást követően, reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben, a közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.


(2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek határozatlan időre vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban, meghatározott időpontra vonatkozó kérelmet a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban. Az eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a Képviselő-testület a következő  ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül bírálja el.


(3)   A bejelentés tartalmazza:

a)    az üzemeltető nevét, székhelyének címét;

b)    a vendéglátóhely elnevezését, címét;

c)    a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra, perc formátumban meghatározva);

d)    a rendezvény jellegét, megnevezését.


(4)   A bejelentésről a jegyző tájékoztatja a rendőrséget. 


(5)   E rendeletben meghatározott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(6)   Az eltérő nyitva tartás iránti engedélyt a Képviselő-testület visszavonja, amennyiben az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül legalább két panasz érkezik a vendéglátó üzlet ellen.


(7) Az eltérő nyitvatartási engedély visszavonása esetén a döntést tartalmazó határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig eltérő nyitva tartás nem engedélyezhető.


Záró rendelkezések


6. §


Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tiszacsege, 2017. április 19.

Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet_9_2017
28.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!