nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.10.) rendelete
Hatályos:2016-08-10 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.10.) rendelete
helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról


Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról


Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési szabályokról szóló 9/2004.(VI.30.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A R 3.§  (1) bekezdés második mondatát hatályon kívül helyezi.


2.§


A R .32. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Településkép védelme érdekében helyrehozatali kötelezettség elrendelésére felhatalmazza a polgármestert az alábbi esetekben:

  1. szélsőséges időjárás esetén balesetveszélyes tetőhéjazat, homlokzatburkolat helyreállítására,
  2. homlokzatvakolat 50%-nál nagyobb hiánya esetén,
  3. pikkelyes fedés (cserép, pala) szerkezet bitumenes feketelemezzel való pótlására,
  4. közízlést sértő homlokzati festés-, illetve ábrázolás megszüntetésére.”3.§


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


       Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

         polgármester                                                                             jegyző


Záradék:


Kihirdetve: 2016. augusztus 10.

                                                                                  Varga Béláné

                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!