nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 18/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-30 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 18/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § felhatalmazása alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 15 %-a.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Jászfényszaru Nagyközség Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/1992. (VI.04.) önkormányzati rendelete.                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!