nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-01 - 2019-11-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007 (II.15.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007 (II.15.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


  1. §


Az R. bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:”


  1. §


Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 80.000.-Ft.

(2) Egy bizottságban tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj 125%-a.

(3) Több bizottságban tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj 130%-a.

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja: az alapdíj 150%-a.

(5) A bizottságok külső tagjainak tiszteletdíja: az alapdíj 40%-a.”


  1. §


Ez a rendelet 2019. november 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. október 30.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
13.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!