nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-09 - 2020-07-11
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház), a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) és a 2019. augusztus 31-gyel megszűnt Mányi Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Mini Bölcsőde).


2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének összevont

                        a) bevételi főösszegét                  677 705 563 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                   677 705 563 Ft összegben állapítja meg. 


(2) A 2019. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét                    459 377 527 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét                  459 377 527 Ft összegben állapítja meg,

b) az Óvoda

ba) kiadási főösszegét                    77 207 711 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét                  77 207 711 Ft összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                    48 539 376 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét                   48 539 376 Ft összegben állapítja meg,

d) a Művelődési Ház

da) kiadási főösszegét                   9 185 274 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét                  9 185 274 Ft összegben állapítja meg.

e) a Közös Hivatal

ea) kiadási főösszegét                    72 510 022 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét                  72 510 022 Ft összegben állapítja meg,

       f) a Mini Bölcsőde

fa) kiadási főösszegét                      Ft-ban,

fb) bevételi főösszegét                    Ft összegben állapítja meg.


3. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 370 538 945 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                268 276 065 Ft,

            ab) közhatalmi bevételek:                           66 678 733 Ft,

            ac) működési bevételek:                             35 384 147 Ft,

            ad) működési célú átvett pénzeszközök:                             200 000 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27 226 923 Ft, melyből

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              27 226 923 Ft,

bb) a felhalmozási bevételek                                                     0 Ft,

bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                         0 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 279 939 695 Ft, melyből:

            ca) a maradvány igénybevétele:                            94 487 026 Ft,

            cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések :               8 171 256 Ft,          cc) központi, irányítószervi támogatás:              177 281 413 Ft.

           

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 341 453 522 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                257 941 218 Ft,

            ab) közhatalmi bevételek:                                       66 678 733 Ft,

            ac) működési bevételek:                             16 633 571 Ft,

            ad) működési célú átvett pénzeszköz:                      200 000 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27 226 923 Ft, melyből:

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:             27 226 923 Ft,

bb) a felhalmozási bevételek                                                    0 Ft,

bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                        0 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 90 697 082 Ft, melyből:

ca) a maradvány igénybevétele                                   82 525 826 Ft,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezések                        8 171 256 Ft.

           

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 77 207 711 Ft, melyből:

   a) működési bevétel:                                                      662 848 Ft,

   b) a maradvány igénybevétele:                                     1 769 754 Ft,

   c) a belföldi finanszírozás bevételei:                            74 775 109 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 48 539 376 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                         15 256 489 Ft,

  b) a maradvány igénybevétele:                                          2 379 821 Ft,

  c) a belföldi finanszírozás bevételei:                               30 903 066 Ft.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 9 185 274 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                 973 337 Ft,

  b) működési bevétel:                                                            598 800 Ft,

  c) a maradvány igénybevétele:                                          1 879 708 Ft,

  d) a belföldi finanszírozás bevételei:                            5 733 429 Ft.


(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 72 510 022 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                9 301 510 Ft,

  b) működési bevétel:                                                           1 355 239 Ft,

  c) a maradvány igénybevétele:                                          5 931 917 Ft ,

  d) a belföldi finanszírozás bevételei:                              55 921 356 Ft.”


(7) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen ………… Ft, melyből

  1. működési bevétel                                      Ft
  2. belföldi finanszírozás bevételei                          Ft.


4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 436 712 833 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                     188 103 457 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                    34 619 845 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                       162 705 672 Ft,

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    10 510 470 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadás:                        40 773 389 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 56 948 879 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 184 043 851 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 219 793 498 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                              53 477 094 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                      9 272 268 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                              106 260 277 Ft,

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                        10 510 470 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadás:                        40 273 389 Ft,

            af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 217 293 498 Ft, önként vállalt feladat: 2 500 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 55 540 178 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 55 540 178 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 184 043 851 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 184 043 851 Ft.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 77 207 711 Ft, melyből:

a) személyi jellegű kiadások:                                 55 240 440  Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                     10 363 861  Ft,

            c) dologi kiadások:                                     11 084 692 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 76 688 993Ft.

c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 518 718 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 518 718 Ft.


(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 48 539 376 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                 16 129 000 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                         3 349 583 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                 28 883 966 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 48 362 549 Ft,

c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 176 827 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 176 827 Ft.


(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 9 185 274 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                     2 638 550 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                            514 517 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                    5 432 207 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 9 085 274 Ft.


(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 72 510 022 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                   53 375 131 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                         9 700 084 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                    8 821 651 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 71 896 866 Ft.

c) A Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 613 156 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 613 156 Ft.”


(7) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen ……….. Ft, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok:       Ft

ac) dologi kiadások:                                   Ft

  1. a működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás  Ft.


5. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 55 540 178 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 55 540 178 Ft, melyből:

aa) a beruházások előirányzata:                                39 235 175 Ft,

ab) a felújítások előirányzata:                                    16 305 003 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 518 718 Ft, melyből a beruházások előirányzata 518 718 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 176 827 Ft, melyből a beruházások előirányzata 176 827 Ft.

d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 613 156 Ft, melyből a beruházások előirányzata 613 156 Ft.”


6. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2019. évben 24 782 822 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

8. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

9. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

10. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

11. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

12. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

13. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

14. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

15. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

16. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

17.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

18. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

19. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

20. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

21. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

22. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

23. § A R. 7/a. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

24. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

25. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

      26. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

27. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

28. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

29. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

30. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.

31. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 13/b. melléklete lép.

32. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 13/c. melléklete lép.

33. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 13/d. melléklete lép.

34. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 13/e. melléklete lép.

35. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

36. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

37. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 15/a. melléklete lép.


38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                         

Ugron Zoltán                                                             Hopka Rita

              polgármester                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
1.41 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!